Velkommen

Tre og Tønner DA er eit familiedrive føretak som prøver å halde den gamle bøkkertradisjonen i hevd. Hos oss blir det laga tønner til sitt tradisjonelle bruk, sildesalting og matlagring, og til nyare bruksområder som til dømes møbler, butikkutstilling, oppbevaring og så mykje meir som ein kan finne på å nytte tønna til. Det er berre fantasien som set grenser.